大灾变猎人PVP综合指导入门指南 魔兽世界

前言

为了减少獵人区的日常PVP问题出现,就写了一点4.1版本的PVP综合帖

4.1的獵人,我个人认为是个很不完善的职业,新的集中机制(目前来说我觉得对于PVP这个很操蛋),新的宠物机制

相比起WLK,蓝条代替了集中值,这使得我们也成为了永动机,但是这却限制了我们的爆发……

种族选择

每个种族都有自己的种族特长,不同的种族特长在PVP中有不同的奇效,牛头可能可以踩断到对方治疗精通时候的条,哥布林双跳SHOW操作,NE隐遁挡下对方致命的法术技能,德莱尼自己回血钢管舞起死回生等等……

没有必要纠结什么,投其所好

不过如果非要按伤害来排位的话,应该是人类>兽人=巨魔>狼人=矮人>哥布林>其他种族了

关于法穿问题

很多獵友几乎把法穿这个话题当作了一个日常话题,每天几乎会有几个帖子来说“怎么冰冻还是抵抗了”云云

4.1版本中陷阱不吃任何法穿,命中,熟练加成!

但是为什么我们需要法穿?

因为我们自身的大多伤害都是法术伤害,奥术射击(奥术),奇美拉射击(自然),眼镜蛇射击(自然),当然你也可以算上生存的爆炸射击(火焰)和箭(暗影)

一般会产生的抗性有小德的爪子,骑士的王者/光环,萨满插了雕文的治疗之泉图腾,獵人的自然抗性守护,兽王獵岩蛛不可驱散的光环

武器选择,附魔问题

近战武器:4.1中我们在被任意缴械的情况下都可以开出威慑了!!!所以我们只需要考虑双手武器,一般来说是长柄,也可以选择PVE敏捷法杖。

但是附魔的话我还是建议使用武器链,因为如果没有武器链在你身上的持续时间是10秒,也就意味着10秒内你只有宝宝可以造成伤害,不能驱散/沉默,也许自己可以丢丢照明或者铺个陷阱什么的……

所以武器链必须,缩短60%缴械时间,缴械只持续4秒了

当然,分多的玩家也可以再去弄个长柄附上130敏(唔,也许你的配装也需要改变了)

远程武器:除了巨魔拿弓,矮人拿***无可争议是最好的之外,其他种族当然是投其所好。附魔选择触发提高800AP持续10秒的玩意儿

附魔和宝石

附魔宝石向还是以敏捷,暴击为主,一般来说敏捷>AP>暴击>精通>急速

附魔

头部附魔:60敏35韧 1000荣誉/40拖把牌子购买

肩膀:50敏25韧 2000荣誉/80拖把牌子购买

披风:70法穿(工程大大给他再弄个降落伞吧)

衣服:40韧/20属性 花钱/自己附

手腕:50敏(没钱就50暴击吧) 花钱/自己附(制皮很便宜哟)

手套:65精通(没钱就50精通,工程附魔使用提高480敏) 花钱/自己附

腰带:锻造腰带扣(工程大大可以加什么隐形装置、无敌腰带、火箭鞋) 花钱/自己做

裤子:190AP55暴击(没钱就110AP45暴击) 花钱/自己附(制皮很便宜哟)

鞋子:25敏移动速度(没钱附魔35敏)

宝石
红孔:40敏
黄孔:20敏20暴击
蓝孔:50法穿

多彩:54敏,3%爆伤
头:[残忍角斗士的链甲头盔](重铸:精通→暴击)
项链:[残忍角斗士的英勇坠饰](重铸:精通→命中)
肩膀:[残忍角斗士的链甲护肩](重铸:急速→暴击)
裤子:[残忍角斗士的链甲护腿](重铸:急速→命中)
手套:[残忍角斗士的链甲手套]
衣服:[残忍角斗士的链甲护胸]
戒指:[残忍角斗士的精准指环][残忍角斗士的残酷指环]
披风:[残忍角斗士的残酷披风]
手腕:[残忍角斗士的精准腕甲]
腰带:[残忍角斗士的残酷护腰]
鞋子:[残忍角斗士的残酷马靴]
近战武器:[残忍角斗士的长刺]
远程武器:[塞米奥斯,黑暗使者][残忍角斗士的长弓](前者能入手当然最好,羡慕PVE PVP双修的玩家啊!另外期待下台服能搞到HRAG的弓……)

饰品:
非人类:[残忍角斗士的残酷勋章]OR[残忍角斗士的顽强勋章]+[残忍角斗士的征服徽章]
人类:[气旋精华]+[残忍角斗士的征服徽章]
这样搭配下来是5%命中,正好5%!(木有计算过德莱尼4%命中的配装,有研究过的大大可以分享下喔)全PVP装下,最高的暴击
天赋、雕文选择
现在PVP主流天赋大多是射击和兽王(生存已经可以淡出PVP了),PVP中使用比例差不多
对于竞技场或者积分来说,根据自身组合和对面组合还有地图来选择吧,没有最好的天赋
射击:兽王:雕文选择上可能在大型雕文上会根据各种情况采用不同的雕文,除了上面链接以外的雕文,还有如下雕文可能会用到:[冰冻陷阱雕文][驱散射击雕文][猛禽一击雕文][陷阱发射器雕文]

选择并不固定
宠物选择
射击一般带猴子、蜘蛛、猛禽,同样根据不同的情况来选择
兽王一般带的就是岩蛛和灵魂兽

输出方面

射击:

奇美拉,奥射,奥射,如果目标会长时间打的话,先毒蛇,再奇美拉,奥射。回集中使用眼镜蛇(大多职业下N眼镜蛇的伤害>N稳固+瞬发瞄准)。稳固的使用:一般来说只会在DK綠罩的时候用了

一般情况集中回到80,奇美拉CD转的差不多了,再奇美拉奥射一轮。

在开急速射击和饰品时候的爆发,可以选择瞄准+奇美拉,也可以选择奇美拉+小奥射机关***。

兽王:

奥射机关***吧,杀戮命令真的很少用了,问题同样是因为护甲的物理免伤问题,加上低精通,杀戮伤害比起奥射低很多很多。杀戮一般来说只有一种情况会用:你打不到他,但是宝宝可以打到。

爆发:尽量高集中。先开启宝宝的技能(10%AP,恢复咆哮)+饰品打一轮,如果吃到控制,红人继续打。没吃到控制的话等饰品和宝宝技能过10秒以后开启红人打!之后热情回集中继续用奥射打。急速射击拉眼镜蛇回上集中后还是用奥射打!

宁神射击:现在宁神无CD了,而且抗驱散的天赋也都没有了。起手在打很多职业的时候打下宁神把BUFF驱了也是一个不错的选择,比如对战TSG,起手宁神把道标和祝福驱了,也是为了后面驱牺牲来做的准备;再比如打冰法,冰法最强的防御技能无非是盾,但是盾没了,冰法就很脆很脆!


如何控制?

大家并不陌生,随口说的驱散冰冻而已

但是因为加入了新的宠物和新的宠物技能,还有陷阱发射器这玩意,使得我们有了新的要注意的地方和一些新的花样

一般来说,为了减少失误率,我会先用陷阱发射器(就算用宏,同样也要点两下,往往已经浪费了1秒的时间让你去丢)

你可以选择起手沉默,然后尽可能的去选择宠物的晕+冰冻,这样是完美的定身,不会像驱散那样来回走动而可能丢歪,然后接驱散,最后沉默又好了(可能会卡上1秒的CD)射击的话就是:3+4+8+4+3一个22秒的长控。兽王因为没有沉默,岩蛛的晕是3秒,那么也是一个3+8+4,15秒的控制,足够了 

标签: 角斗士残忍射击驱散兽王wow

http://www.xmglx.com/d769a8f65d9985241dc2a138.htmlhttp://www.xmglx.com/c5171b466c66852cdce6ac18.htmlhttp://www.xmglx.com/ae170f861db131d0968d7b59.htmlhttp://www.xmglx.com/5296638e15caf4501270cb6c.htmlhttp://www.xmglx.com/ca878f59efcf28b65afaf347.htmlhttp://www.xmglx.com/6c66aabf6eb905a01a5712db.htmlhttp://www.xmglx.com/b8f1f44ca890e3e0d2c724d9.htmlhttp://www.xmglx.com/81d0d666a655e4ac7675e44b.htmlhttp://www.xmglx.com/726bc0beadd909d5611f3011.htmlhttp://www.xmglx.com/df2ba439846314f64b83138c.htmlhttp://www.xmglx.com/2c97448f054b269b7bd0166d.htmlhttp://www.xmglx.com/1bdab1f4bd317975077ec4f8.htmlhttp://www.xmglx.com/35a12ba41e8c9170724be4f2.htmlhttp://www.xmglx.com/0214e31c1046fca17f9aac35.htmlhttp://www.xmglx.com/15e866212b4c90bb0210f14e.htmlhttp://www.xmglx.com/f7be1ac0fa2eda8d21565aba.htmlhttp://www.xmglx.com/be478b1e178c94d107710073.htmlhttp://www.xmglx.com/21135f70200e6ce3c2537e32.htmlhttp://www.xmglx.com/87eee605643817728a8999ca.htmlhttp://www.xmglx.com/bee76a06e80ff7bb631206a2.htmlhttp://www.xmglx.com/669c7c1be1ae6c7541a09c4b.htmlhttp://www.xmglx.com/20bf514fb06e10c8354e7a43.htmlhttp://www.xmglx.com/3206f537eab3f2b156b1441b.htmlhttp://www.xmglx.com/d5ef577a0b244d0fc6f20756.htmlhttp://www.xmglx.com/fdb5d16d9c416fc2c27e1b2b.htmlhttp://www.xmglx.com/23ef50e2e66198a1006a7575.htmlhttp://www.xmglx.com/ea75f5b9fb32fa166952c877.htmlhttp://www.xmglx.com/0b04b734b28c5e8ce5b7eb04.htmlhttp://www.xmglx.com/645628926709288128a562c7.htmlhttp://www.xmglx.com/d062033ca735c2473c80881b.htmlhttp://www.xmglx.com/0ba8b047a56fc35e1af306d2.htmlhttp://www.xmglx.com/08f37ac3f54ecb6efd1f95ca.htmlhttp://www.xmglx.com/7321fd81accc914a8bd1a282.htmlhttp://www.xmglx.com/3562cdd30cddcf1fa3809c03.htmlhttp://www.xmglx.com/3e30d6f7c03bcaa7330fa159.htmlhttp://www.xmglx.com/9d5f40c1338500b9584db60b.htmlhttp://www.xmglx.com/370da9e9adf51a2337bf057d.htmlhttp://www.xmglx.com/209bfd61e35c6122da3f53bd.htmlhttp://www.xmglx.com/71003d35949bd1bc16b6d80a.htmlhttp://www.xmglx.com/aa4a1fe7cd3f2d4656df7508.htmlhttp://www.xmglx.com/1dfcafa2664fe86d6a407490.htmlhttp://www.xmglx.com/707bac8de2f4507c0478f81d.htmlhttp://www.xmglx.com/6ff6a5ff2f98b94de88b9603.htmlhttp://www.xmglx.com/f975515fdd0ecffa47b859d9.htmlhttp://www.xmglx.com/73ba304f538e25c9bf17ffab.htmlhttp://www.xmglx.com/0b8f012e9535621a2369180c.htmlhttp://www.xmglx.com/49c19ecb5ae7b120456e823a.htmlhttp://www.xmglx.com/8c9b76e8174415f82f5ceb5c.htmlhttp://www.xmglx.com/cf0478c084b1a2cda927ef9b.htmlhttp://www.xmglx.com/122264bd988ff0d1bfe3147c.htmlhttp://www.xmglx.com/7e662d2e0fe16429f5f36308.htmlhttp://www.xmglx.com/7e662d2e0fe16429f5f36308.htmlhttp://www.xmglx.com/f17e17bc64185f35c1a538dc.htmlhttp://www.xmglx.com/2ad293e02b0afec0006a499e.htmlhttp://www.xmglx.com/0273d54c3416e4d5217c3d4c.htmlhttp://www.xmglx.com/1587c598c463413b41f2a1a2.htmlhttp://www.xmglx.com/0b3f6038cec2788b4f9e3f4c.htmlhttp://www.xmglx.com/3be310919d6068e0a7759e89.htmlhttp://www.xmglx.com/8d584f1861c27e6ce699f72e.htmlhttp://www.xmglx.com/6eba2ceaee4c5c26a86dcf0b.htmlhttp://www.xmglx.com/087edaa384dd22552c5aa469.htmlhttp://www.xmglx.com/6f073ce24ee337986e50835f.htmlhttp://www.xmglx.com/26f0d0df3efae0a115a4303b.htmlhttp://www.xmglx.com/5acc9e780d9996699d00e5c6.htmlhttp://www.xmglx.com/ed954d2b219fcfe818d2a87b.htmlhttp://www.xmglx.com/ed954d2b219fcfe818d2a87b.htmlhttp://www.xmglx.com/a7a8284394e21ac3af9335f4.htmlhttp://www.xmglx.com/1095dcb767367849fd9caadd.htmlhttp://www.xmglx.com/5943955e075dca72e23c13f6.htmlhttp://www.xmglx.com/5f050883c18e91c06bd918a8.htmlhttp://www.xmglx.com/3649873140b1eb5464947361.htmlhttp://www.xmglx.com/b420ebbe3e27459c24906622.htmlhttp://www.xmglx.com/1f020492e02179c8a08e1a63.htmlhttp://www.xmglx.com/3931ea5388510fa813a71a11.htmlhttp://www.xmglx.com/240cca1f2078e2f5ff15ed01.htmlhttp://www.xmglx.com/490a876bb39064a357722278.htmlhttp://www.xmglx.com/fe21013eebd6b8588dc20fc6.htmlhttp://www.xmglx.com/b79c9689a6bafafeecbaebb6.htmlhttp://www.xmglx.com/da255aacf949b684a8751183.htmlhttp://www.xmglx.com/b05e45db6099758371d2c764.htmlhttp://www.xmglx.com/919fa1d05c6be6d528658154.htmlhttp://www.xmglx.com/712114160b3bcd7f7deca1f7.htmlhttp://www.xmglx.com/8e9a39c253f6a1b762231bc5.htmlhttp://www.xmglx.com/c80372b4eb91972398e4c133.htmlhttp://www.xmglx.com/de73f3df56ebc0d62495c01d.htmlhttp://www.xmglx.com/ec8d672109634159b0a24ce2.htmlhttp://www.xmglx.com/b74c6e487006f50131e44708.htmlhttp://www.xmglx.com/e301edfe977d66711c52bb82.htmlhttp://www.xmglx.com/0fc497b964d2a15aef4e0623.htmlhttp://www.xmglx.com/5e28e727aae515fe2f0f8564.htmlhttp://www.xmglx.com/5e28e727aae515fe2f0f8564.htmlhttp://www.xmglx.com/5e28e727aae515fe2f0f8564.htmlhttp://www.xmglx.com/7f26d8dac1e4d26ce6b07db3.htmlhttp://www.xmglx.com/ec487605a943e015f5c23cc8.htmlhttp://www.xmglx.com/a657f49552854e57b41d1cea.htmlhttp://www.xmglx.com/56deb7ac3ef0e6a334922e4b.htmlhttp://www.xmglx.com/1ffbb07090767e14b92dc227.htmlhttp://www.xmglx.com/94ad4e1638e6780c1ca60a0f.htmlhttp://www.xmglx.com/ab861dcc6f94de05111af7d9.htmlhttp://www.xmglx.com/eb9acf764806b1f103fca269.htmlhttp://www.xmglx.com/bd90942e206d6849103c14f4.htmlhttp://www.xmglx.com/8f878444fde4a9315ecb7603.htmlhttp://www.xmglx.com/14ead5c6e2c0fbd15bf6ff0a.htmlhttp://www.xmglx.com/a3714fa45863896fd10dc563.htmlhttp://www.xmglx.com/39a9552523dc8400c32448a4.htmlhttp://www.xmglx.com/107572d442bf57583f53cbca.htmlhttp://www.xmglx.com/d4810aa93c11b7ef898a2038.htmlhttp://www.xmglx.com/0dc89faded93be72e6b16922.htmlhttp://www.xmglx.com/31913fd66003a9dc3dc95153.htmlhttp://www.xmglx.com/d3fe3e826dac7cb3b79c4ac0.htmlhttp://www.xmglx.com/1e6cc389ffef16ee1e1edfde.htmlhttp://www.xmglx.com/ed253442d8534ea2d92ac4bd.htmlhttp://www.xmglx.com/c1323fd29f2fdbc5b235b3ac.htmlhttp://www.xmglx.com/cf1145e761ff07be190ea99c.htmlhttp://www.xmglx.com/ee726e5e96c3ba70438230a1.htmlhttp://www.xmglx.com/6eebb0ee846f5b3372ed5023.htmlhttp://www.xmglx.com/b135a3edc380c89cdbda175d.htmlhttp://www.xmglx.com/17b40ed02f647d4eaa548b6f.htmlhttp://www.xmglx.com/1abf59a603be3021a02b37bc.htmlhttp://www.xmglx.com/07940a2219a7b9205823a342.htmlhttp://www.xmglx.com/582b68637877a6042e80b7b4.htmlhttp://www.xmglx.com/b95e4b326571a2164327f66f.htmlhttp://www.xmglx.com/570484fc40d5d297ba1abcc9.htmlhttp://www.xmglx.com/4e7423e50d225e83980e6e8b.htmlhttp://www.xmglx.com/c6faddf3506d823447bf5fe9.htmlhttp://www.xmglx.com/d8acade86764d3021e2a3a94.htmlhttp://www.xmglx.com/7fddf969aebc9f329cde81bf.htmlhttp://www.xmglx.com/731b7bda3f93c1b7a9c2c768.htmlhttp://www.xmglx.com/a4d6977068fefd67e45d4b71.htmlhttp://www.xmglx.com/79298798eef1014dae613ed9.htmlhttp://www.xmglx.com/1273de17dffaa314dacfbb86.htmlhttp://www.xmglx.com/f13bfbac5298edbb448b7355.htmlhttp://www.xmglx.com/f4bc873b0829513d5cbd1dae.htmlhttp://www.xmglx.com/c9c3f43a66f6e36f7751a05c.htmlhttp://www.xmglx.com/cd57fd014351635660b19bc7.htmlhttp://www.xmglx.com/c292601dc125e2f37427f5d8.htmlhttp://www.xmglx.com/854fe2925160fd7e445199a5.htmlhttp://www.xmglx.com/bf51cbbc29c690ef9c8b43dc.htmlhttp://www.xmglx.com/5273383e40cdd0381927a268.htmlhttp://www.xmglx.com/d040af58643c6367ceceed62.htmlhttp://www.xmglx.com/273b5e5ed6daa6403174d62b.htmlhttp://www.xmglx.com/da45c045477cce18ad9528bb.htmlhttp://www.xmglx.com/f74dae0f352ef5f6ee0af8f6.htmlhttp://www.xmglx.com/115998b3b0f9581a07d3bc6e.htmlhttp://www.xmglx.com/3095186e2dbb59a48c890be5.htmlhttp://www.xmglx.com/8a86129b05d08a8132e95143.htmlhttp://www.xmglx.com/f8b23bc84d31b4b9f7ebdc85.htmlhttp://www.xmglx.com/4d3b85948805a91a852461af.htmlhttp://www.xmglx.com/c0bff17dbdeadc78764332ff.htmlhttp://www.xmglx.com/52072d2d99dcdc12b2ea9d38.htmlhttp://www.xmglx.com/d69911be2df242e4cf4d5c16.htmlhttp://www.xmglx.com/8909bec62488ccb44ae55c59.htmlhttp://www.xmglx.com/bbd4adf8fd3d57e11e945c1a.htmlhttp://www.xmglx.com/2420728a96baf6cd2ce70ced.htmlhttp://www.xmglx.com/ce41cbfe3cf736a6216b2d90.htmlhttp://www.xmglx.com/a5279cf7168f66e1478a4718.htmlhttp://www.xmglx.com/489914f7e304bacbb237ea03.htmlhttp://www.xmglx.com/8b2d9d5039faf5222bf7a5a0.htmlhttp://www.xmglx.com/ef2b9cad6489b0ca319ffb4b.htmlhttp://www.xmglx.com/4e785528f4e960b852a6b38c.htmlhttp://www.xmglx.com/04f1601e8cf98107f31ba929.htmlhttp://www.xmglx.com/769e1ea6914e6c6a00f13b05.htmlhttp://www.xmglx.com/6b78a6bb45184685b93fbdf5.htmlhttp://www.xmglx.com/7f02dcb8663eac2a090adf0f.htmlhttp://www.xmglx.com/7a2a2657891576a132fea6ba.htmlhttp://www.xmglx.com/7a2a2657891576a132fea6ba.htmlhttp://www.xmglx.com/bbb1a32637406003cf6e8e9f.htmlhttp://www.xmglx.com/1779e99d69e0f5331b182eeb.htmlhttp://www.xmglx.com/734e08eb3cffc3ca59a9b423.htmlhttp://www.xmglx.com/834232c78fd1f330f52ebd9e.htmlhttp://www.xmglx.com/98396b42e45f6eaf624a1e64.htmlhttp://www.xmglx.com/752f406acdbfc46178e3afd1.htmlhttp://www.xmglx.com/d8bb9c4ca5d9b63689ec9d8a.htmlhttp://www.xmglx.com/658391f057e823ac4cf8d9dc.htmlhttp://www.xmglx.com/27e414024b7036cf70298d8c.htmlhttp://www.xmglx.com/2f712510f0f7b0103a08cdd7.htmlhttp://www.xmglx.com/683f9c2eca8338a645c02d06.htmlhttp://www.xmglx.com/21a2e79edc675fdea273b424.htmlhttp://www.xmglx.com/29d37839d5338047893dff2f.htmlhttp://www.xmglx.com/35509713a788cdd82af1e331.htmlhttp://www.xmglx.com/00a633d47709fc268399f28a.htmlhttp://www.xmglx.com/95e9c5bb9fd2aa844dbc2eda.htmlhttp://www.xmglx.com/377384107cf6194c60cd7e20.htmlhttp://www.xmglx.com/32492560b4fa6099d8ac0c6f.htmlhttp://www.xmglx.com/c1181809814a7d05fdd0a638.htmlhttp://www.xmglx.com/c7e799c750de377518e81ea4.htmlhttp://www.xmglx.com/a3b4c8d15d87bb49e6e1e026.htmlhttp://www.xmglx.com/f3d20602f4c472455c888594.htmlhttp://www.xmglx.com/3bea4c2a0b4665064ceb4f9e.htmlhttp://www.xmglx.com/a2f1c74089bda5f79ff95973.htmlhttp://www.xmglx.com/f330202956c2880c6bfc79c7.htmlhttp://www.xmglx.com/50e16b2d189b7add47a86ed2.htmlhttp://www.xmglx.com/50e16b2d189b7add47a86ed2.htmlhttp://www.xmglx.com/50e16b2d189b7add47a86ed2.htmlhttp://www.xmglx.com/54a6589f903fb2a2e89fe14d.htmlhttp://www.xmglx.com/30e9767c1afb6e983019736b.htmlhttp://www.xmglx.com/268ace2fc0ad53c983b0a35e.htmlhttp://www.xmglx.com/424d22f8b834e03970242ff1.htmlhttp://www.xmglx.com/10b16218d4514fdf01fd71d0.htmlhttp://www.xmglx.com/e1e988b4a1c10345ca471fd7.htmlhttp://www.xmglx.com/a2fe7b2d86563fd89dccb90c.htmlhttp://www.xmglx.com/53f2f763491274768eddae71.htmlhttp://www.xmglx.com/8935081a8a045bb48a62f650.htmlhttp://www.xmglx.com/2eb358a4ffe81724171eeadc.htmlhttp://www.xmglx.com/2e3aac3660018d87abaeec97.htmlhttp://www.xmglx.com/8544c62c41fe7e316fabbb6c.htmlhttp://www.xmglx.com/c45cf135fd85db257219fc37.htmlhttp://www.xmglx.com/d650c279b4e64233e5708b3b.htmlhttp://www.xmglx.com/71c49c5936df1b3defa31c83.htmlhttp://www.xmglx.com/c0947735b603a66d0d072a75.htmlhttp://www.xmglx.com/f323c7f6031fb995a8a43dd1.htmlhttp://www.xmglx.com/c7a0aaa20f1aa52fc8b523d1.htmlhttp://www.xmglx.com/dd9a6e3825820df7322044a7.htmlhttp://www.xmglx.com/54d5964da94a05b4ffa4364c.htmlhttp://www.xmglx.com/0709d70a86fcd2d34f71dd95.htmlhttp://www.xmglx.com/824ef0dce3ca42faf5f75ae6.htmlhttp://www.xmglx.com/dc7bb6d83453dfeddda2416d.htmlhttp://www.xmglx.com/81cb20b171b8e8c338177ece.htmlhttp://www.xmglx.com/780dd8d30308a767eba425ff.htmlhttp://www.xmglx.com/97a6713f2c420c59c29bb057.htmlhttp://www.xmglx.com/733029993af7cbb4ceb3843d.htmlhttp://www.xmglx.com/31eca43319d5ee6105f4c817.htmlhttp://www.xmglx.com/d80d5cfdad90682e0caa71ab.htmlhttp://www.xmglx.com/584df7c5d6dbb50328aed047.htmlhttp://www.xmglx.com/c925b0eee0ab18860f1843b5.htmlhttp://www.xmglx.com/b9804bfaf0519b028d886df7.htmlhttp://www.xmglx.com/1704c3da6bc17fc55994def7.htmlhttp://www.xmglx.com/4791cfe7e63f0bd5542fad7b.htmlhttp://www.xmglx.com/ecbdb74d9c2aee8bff187e11.htmlhttp://www.xmglx.com/5fe674b7b5a8066eb8e45be6.htmlhttp://www.xmglx.com/17061ac84ccf93e37fa66e94.htmlhttp://www.xmglx.com/80eb233ec1c255a6adc64dd3.htmlhttp://www.xmglx.com/14bfefd574b36fda979fa6a6.htmlhttp://www.xmglx.com/9254d85f240dc4ef6bdd2110.htmlhttp://www.xmglx.com/fcfee7a6d452ad4840a9034d.htmlhttp://www.xmglx.com/a9f024e0ecf71b2274f2064f.htmlhttp://www.xmglx.com/4a538458842bce73123382bc.htmlhttp://www.xmglx.com/dcf3639b61f93c7fcf572a98.htmlhttp://www.xmglx.com/9a293a6387a94a37069852d6.htmlhttp://www.xmglx.com/0f5044065915de502bde80bc.htmlhttp://www.xmglx.com/5f16ad6cabf9605fe1dd6039.htmlhttp://www.xmglx.com/96bbca3f3101d75b25fc3699.htmlhttp://www.xmglx.com/57fc8fadc6c2ea0d80fa148b.htmlhttp://www.xmglx.com/6f86e71e5106727b7f18e805.htmlhttp://www.xmglx.com/76c4dab85a9735bf4cd06dfd.htmlhttp://www.xmglx.com/350d34cb08bc2bcec230460e.htmlhttp://www.xmglx.com/aba1643a6bf01d24d484d2aa.htmlhttp://www.xmglx.com/073610e1e85dbc8561243d5a.htmlhttp://www.xmglx.com/003b9dc73f157175b8ef398a.htmlhttp://www.xmglx.com/2cc4418c7e104f873cda38e4.htmlhttp://www.xmglx.com/20d8d420cdf04481e97f9d4a.htmlhttp://www.xmglx.com/daa949cea123a76aba5ba918.htmlhttp://www.xmglx.com/89991f64680191b96bb4432f.htmlhttp://www.xmglx.com/f23bc2fdd84447927ef51ca5.htmlhttp://www.xmglx.com/c0c9693f9b8db85d4e453b3c.htmlhttp://www.xmglx.com/11a89def51b0fa4b96c75d4b.htmlhttp://www.xmglx.com/066640be5e62bc2e1726208a.htmlhttp://www.xmglx.com/a8d604afb817a980bbaf833a.htmlhttp://www.xmglx.com/86bd291205e52472ae7a5e64.htmlhttp://www.xmglx.com/8f56e1aba3b095dbef2f3207.htmlhttp://www.xmglx.com/97f81168b0c0f247e0baa5dd.htmlhttp://www.xmglx.com/a08a38efb8a8f7f03e76ab96.htmlhttp://www.xmglx.com/0722daefa7ff5a4584c907cd.htmlhttp://www.xmglx.com/e5ad73eedb8479fdb59621f3.htmlhttp://www.xmglx.com/541af90fc94083ac60a0415a.htmlhttp://www.xmglx.com/3aba664a0100ac7991a71dbe.htmlhttp://www.xmglx.com/82126924234e1f8a57b52507.htmlhttp://www.xmglx.com/1021c09b364b17175f5830b9.htmlhttp://www.xmglx.com/e7130dfecbb3bfb0fe6184d9.htmlhttp://www.xmglx.com/e2deef4ba0459e772015b5ea.htmlhttp://www.xmglx.com/26e3a2ce45f1bb61d5488d20.htmlhttp://www.xmglx.com/a03393ac69845ff250bc74ca.htmlhttp://www.xmglx.com/98f62c4122091f0b20d9de84.htmlhttp://www.xmglx.com/3942d3e583543a36b6808e6d.htmlhttp://www.xmglx.com/3a980395e38e79a0fc6dc7e9.htmlhttp://www.xmglx.com/dae35e03b683f6e3b67e62cc.htmlhttp://www.xmglx.com/c50925e80cf2a58ba74e65d7.htmlhttp://www.xmglx.com/854cf052a2518b5beca41e83.htmlhttp://www.xmglx.com/eb37363550152f48ebef6622.htmlhttp://www.xmglx.com/69d3f145bea94b27d4715e32.htmlhttp://www.xmglx.com/edb5cb16e0d2bfdb19fab4b4.htmlhttp://www.xmglx.com/65fee7da912874466dbe5f65.htmlhttp://www.xmglx.com/647889c79a3cb23d348e6198.htmlhttp://www.xmglx.com/8ad50667f40e5e2d8f41d039.htmlhttp://www.xmglx.com/c08995e1ca583ae29d2a02e3.htmlhttp://www.xmglx.com/11e15c14b916ad6adb2ab12e.htmlhttp://www.xmglx.com/dcdd344b02c02a98b429692a.htmlhttp://www.xmglx.com/f24a8a01a037ec7cf9f66ef0.htmlhttp://www.xmglx.com/e2eed23fbd154809750f55cb.htmlhttp://www.xmglx.com/2492fc1c5e8f6b7eb31ad325.htmlhttp://www.xmglx.com/3ae139f2cc48c5448d7a07f9.htmlhttp://www.xmglx.com/b7f23aa4d9f750073fc09c78.htmlhttp://www.xmglx.com/4804efc614be3905273580ef.htmlhttp://www.xmglx.com/a2684aee2f37d83b5f5d1056.htmlhttp://www.xmglx.com/9c21b41cc2176d45a055dea4.htmlhttp://www.xmglx.com/834712d70fe8337e61cfaf61.htmlhttp://www.xmglx.com/21c95bcfdf68cb5e22a52f6d.htmlhttp://www.xmglx.com/1e0fdc3007cf4ae2e3c8b624.htmlhttp://www.xmglx.com/f3c18545323ef80f9b80e973.htmlhttp://www.xmglx.com/065e3f4d55538ce5f545eaee.htmlhttp://www.xmglx.com/6fe77d3a88758ef2146d4936.htmlhttp://www.xmglx.com/2b499a26d9be660b12484cbf.htmlhttp://www.xmglx.com/14019d33be67c2fa3ecf68d6.htmlhttp://www.xmglx.com/7117ec9f63b75efec8e7c37c.htmlhttp://www.xmglx.com/e5e04c47747da7301505e967.htmlhttp://www.xmglx.com/a3e958ebf05f5566c6c1ed0d.htmlhttp://www.xmglx.com/85b9c45a4f532db52c99e995.htmlhttp://www.xmglx.com/8eb749351c01be3f2901ea57.htmlhttp://www.xmglx.com/b18224cc5c365222d050fa99.htmlhttp://www.xmglx.com/3674cda2bf646299e0a1a5dd.htmlhttp://www.xmglx.com/5a7631e35985401adc1c5a45.htmlhttp://www.xmglx.com/dc626a876b650fb5f8deeb97.htmlhttp://www.xmglx.com/caf0dbdaafc2bd7906b1b122.htmlhttp://www.xmglx.com/f689d6c5dee8874fadf3d253.htmlhttp://www.xmglx.com/dae94ee10951ab3120652556.htmlhttp://www.xmglx.com/818bd9c2d8c322aae1704d40.htmlhttp://www.xmglx.com/8c115c8edc982eb0c881623e.htmlhttp://www.xmglx.com/3d66ebbe49e72e740dd77999.htmlhttp://www.xmglx.com/76d789b8f67fd02632e4f3ac.htmlhttp://www.xmglx.com/6ada5f32915d7442950472a3.htmlhttp://www.xmglx.com/f33b82c8c4511f806273966d.htmlhttp://www.xmglx.com/9fa31d613bd41ce0749c260b.htmlhttp://www.xmglx.com/98d950ea70da9c2d05150799.htmlhttp://www.xmglx.com/910584c4cfbc379e8611f432.htmlhttp://www.xmglx.com/2df5a9a360cd53585e2fa4c7.htmlhttp://www.xmglx.com/e8a3b8707866928603ff2ad7.htmlhttp://www.xmglx.com/39a93a30af8821f141173873.htmlhttp://www.xmglx.com/5b1577ddfdfe7ed938e87561.htmlhttp://www.xmglx.com/de6a74adf909a550d0e3171b.htmlhttp://www.xmglx.com/f456a80ebfcbdd9fd6db1d43.htmlhttp://www.xmglx.com/d61ac9d2c0dcc943538bb67d.htmlhttp://www.xmglx.com/ee919c43a1609d1c1d3fd472.htmlhttp://www.xmglx.com/c8b3bdabb7737b0361397abc.htmlhttp://www.xmglx.com/73360e0cb1147b81bc6f2719.htmlhttp://www.xmglx.com/c143e4630963fc57a16b3a92.htmlhttp://www.xmglx.com/428f9aaf7572bf258dcbc9a2.htmlhttp://www.xmglx.com/307dde679e04eb3f50db6fdf.htmlhttp://www.xmglx.com/0e3d7f564b5efd6329d9aea9.htmlhttp://www.xmglx.com/1c1ebcc8d5b86365578687bd.htmlhttp://www.xmglx.com/a3dfd5a8de864af3d4a670e6.htmlhttp://www.xmglx.com/79e7e985820b75b515fe689e.htmlhttp://www.xmglx.com/83e3abe976de7b20d6f45c22.htmlhttp://www.xmglx.com/da81545eab4b015eaa1a425f.htmlhttp://www.xmglx.com/bcaa9e28637e7cff45787e20.htmlhttp://www.xmglx.com/e5d38d282239d4e6849298f5.htmlhttp://www.xmglx.com/44e511dd9e398ba6f8873e70.htmlhttp://www.xmglx.com/8c4d1212e16d88911c324f87.htmlhttp://www.xmglx.com/09f99744810625b2eee5fa92.htmlhttp://www.xmglx.com/a9582b0192552cd2e8eddc89.htmlhttp://www.xmglx.com/358c79a3324d703fa93a227e.htmlhttp://www.xmglx.com/1ee7a38e1c79d9e6081fb68c.htmlhttp://www.xmglx.com/27eb0bb57bb517fa2c2ec5ba.htmlhttp://www.xmglx.com/b6498b862ba25973557214d6.htmlhttp://www.xmglx.com/3db37c4d494facc327672363.htmlhttp://www.xmglx.com/ac4b88a1ea5cf31f7b857a6d.htmlhttp://www.xmglx.com/9406b7293869293903fdc9f7.htmlhttp://www.xmglx.com/5d047acf29394dbc44ed5beb.htmlhttp://www.xmglx.com/2534344ef320f7b556c07dd4.htmlhttp://www.xmglx.com/0a3e55519fc1a677469e5e16.htmlhttp://www.xmglx.com/afd6f0f72bb33e9b6a20ec3e.htmlhttp://www.xmglx.com/bbdb68b94232f008433cac7b.htmlhttp://www.xmglx.com/8464c965b10ef6f6ecdea6e1.htmlhttp://www.xmglx.com/732c34589828ad8e8a5d98a7.htmlhttp://www.xmglx.com/296a00d7ced67e7b882bd801.htmlhttp://www.xmglx.com/33e636c2fff05e098db035c3.htmlhttp://www.xmglx.com/4e1814eb3614b386c9b3a7fb.htmlhttp://www.xmglx.com/d9a2ceecceebbb84daf9f300.htmlhttp://www.xmglx.com/35d3693230b0181f461596e1.htmlhttp://www.xmglx.com/2d734e40d64fdca597754154.htmlhttp://www.xmglx.com/1298d93ecd6299111a878f98.htmlhttp://www.xmglx.com/dfd4833ec57ee41289ad7e52.htmlhttp://www.xmglx.com/97ff5cf4b0aeaff9ec73378d.htmlhttp://www.xmglx.com/fa19fa7b8f8cb0e88d8a0eee.htmlhttp://www.xmglx.com/d98fe322ef63095755d8e193.htmlhttp://www.xmglx.com/4b421caeab6b54e0f86dfe5b.htmlhttp://www.xmglx.com/f6f08410b55079f9f6f23e21.htmlhttp://www.xmglx.com/e5a0c2fe8b27f770344a12d6.htmlhttp://www.xmglx.com/5f4f8037ca0d8b069d73fc23.htmlhttp://www.xmglx.com/865bc7d6cc7a594ff607ae92.htmlhttp://www.xmglx.com/23b21966d41b31abaf034153.htmlhttp://www.xmglx.com/82d6662816c26d33b66359e9.htmlhttp://www.xmglx.com/659f5bc612047b023ee1f7d1.htmlhttp://www.xmglx.com/b99de71ed34c3d62ad217663.htmlhttp://www.xmglx.com/d050a1a4a8ebfcd3591cc78f.htmlhttp://www.xmglx.com/e0305bff53ce3f382f798cf5.htmlhttp://www.xmglx.com/ba14a92d3464e7589494ab20.htmlhttp://www.xmglx.com/4685532d51f518b99d13f907.htmlhttp://www.xmglx.com/8624bd2b63441bb3854ae134.htmlhttp://www.xmglx.com/068ddae4b962d03a5e2affee.htmlhttp://www.xmglx.com/45cbae78a8d29857457985f1.htmlhttp://www.xmglx.com/7b9bcfb9647e7608b41617bd.htmlhttp://www.xmglx.com/7789be2324c2deedf1815869.htmlhttp://www.xmglx.com/47b66b5fe42e6454bda68cd1.htmlhttp://www.xmglx.com/8946bf91a5416b380632d97f.htmlhttp://www.xmglx.com/2a018fb549a4505439de7caf.htmlhttp://www.xmglx.com/ad4de21fbd52de927f6cd0ac.htmlhttp://www.xmglx.com/faa9e4adc731c18ba3c98ad0.htmlhttp://www.xmglx.com/031110f972639284e1440556.htmlhttp://www.xmglx.com/2fbfb9680d2194e26c73141d.htmlhttp://www.xmglx.com/428898d8c5aa86a788776f9e.htmlhttp://www.xmglx.com/5122b16309e5c3c7a95f1008.htmlhttp://www.xmglx.com/5c7bc3a4ab15a6c744b1a2e2.htmlhttp://www.xmglx.com/fa404ba73582abd995aafe3e.htmlhttp://www.xmglx.com/937f9aa3e3d3562269bcc940.htmlhttp://www.xmglx.com/892c7164aa78e054dba46526.htmlhttp://www.xmglx.com/b6d0f1de9c99988f92a14862.htmlhttp://www.xmglx.com/1c3afa729a23e1070f402fbb.htmlhttp://www.xmglx.com/d147c0c8809ed8b0c05457c5.htmlhttp://www.xmglx.com/7177183a0c0f89613812d6d6.htmlhttp://www.xmglx.com/3d1de5d4f14d14ca2529b860.htmlhttp://www.xmglx.com/5f190733cde699ed27ea6fa6.htmlhttp://www.xmglx.com/ce0bd6e92e76c0c1b109f63f.htmlhttp://www.xmglx.com/c3de61cb09201bf56e63fff8.htmlhttp://www.xmglx.com/4cc9463a2b5540400ac4282a.htmlhttp://www.xmglx.com/47b4dbb67cfb48a6288b8620.htmlhttp://www.xmglx.com/e5a240d4d535003239f042ae.htmlhttp://www.xmglx.com/d396a7ce9f8770b3fcabf68e.htmlhttp://www.xmglx.com/f363f23ad3307d7fae3fb4f2.htmlhttp://www.xmglx.com/787504d3fa5c433c67270b0b.htmlhttp://www.xmglx.com/c4f872cb1647061535872c08.htmlhttp://www.xmglx.com/b5cc695b917edb45fb511075.htmlhttp://www.xmglx.com/187697263b242b170f4730a4.htmlhttp://www.xmglx.com/3278b264f0d13161cb2412dd.htmlhttp://www.xmglx.com/34254542eaa8c31840153e8a.htmlhttp://www.xmglx.com/015d1bb1daed2493e0423298.htmlhttp://www.xmglx.com/2ddcc74cd5e055b183a754ea.htmlhttp://www.xmglx.com/8d751a4b1790a36d36e4ec93.htmlhttp://www.xmglx.com/f564986103d5216728dbe290.htmlhttp://www.xmglx.com/dbfdb06669d255ab37b7c318.htmlhttp://www.xmglx.com/c17519ad54e7738af33097d6.htmlhttp://www.xmglx.com/bb85ccbbfb8be16f981f97e2.htmlhttp://www.xmglx.com/bb85ccbbfb8be16f981f97e2.htmlhttp://www.xmglx.com/bb85ccbbfb8be16f981f97e2.htmlhttp://www.xmglx.com/bb85ccbbfb8be16f981f97e2.htmlhttp://www.xmglx.com/0442a1cee82d15d85f167e67.htmlhttp://www.xmglx.com/d0d21acb22300d8fd4c5e907.htmlhttp://www.xmglx.com/088b3477712a64a9afc897db.htmlhttp://www.xmglx.com/967e34af587dc4ea8d73465e.htmlhttp://www.xmglx.com/ad796a4848baa0fbb6bc76a9.htmlhttp://www.xmglx.com/e2ac9b45e916d20548b4ec3c.htmlhttp://www.xmglx.com/b58054548de431e1a79cffdd.htmlhttp://www.xmglx.com/36bb4cf529d62e15f7324a8f.htmlhttp://www.xmglx.com/f88b6b148d085621db198a3d.htmlhttp://www.xmglx.com/f905400c197450cb5a52585b.htmlhttp://www.xmglx.com/5c35b64d2a024509b1b5081f.htmlhttp://www.xmglx.com/e7d162fefdb551e7538eb4ab.htmlhttp://www.xmglx.com/63b55343101d19a201543cb9.htmlhttp://www.xmglx.com/f59d43dca7ef8a4dbe6ea550.htmlhttp://www.xmglx.com/fe58e4cb87de3b42657a7e6f.htmlhttp://www.xmglx.com/7a64512b3bea63513224bf68.htmlhttp://www.xmglx.com/e9918ea8681d95c82d2c2b0a.htmlhttp://www.xmglx.com/87f4c9ff4ff7b3331d2239b2.htmlhttp://www.xmglx.com/ea45b733e885c92c98903163.htmlhttp://www.xmglx.com/6318a8ebe3d84cffc9b7037b.htmlhttp://www.xmglx.com/2756905782a581eb47c47477.htmlhttp://www.xmglx.com/7e572b76376975c13d597065.htmlhttp://www.xmglx.com/e637768fb120098ce6031a7c.htmlhttp://www.xmglx.com/4d3eae7d7cbd85e96ca068b9.htmlhttp://www.xmglx.com/4e1bf6b2a4da820e0dada657.htmlhttp://www.xmglx.com/6eb6cf1adf6981e0b7a62191.htmlhttp://www.xmglx.com/7f79807fbf5aff0240a931bb.htmlhttp://www.xmglx.com/0543a3a33168aab529d2a401.htmlhttp://www.xmglx.com/ff99dc606d4d8e3a8b9e06b9.htmlhttp://www.xmglx.com/47d6e6428b5d4e3944f11033.htmlhttp://www.xmglx.com/7a91735938d4df3317f138c0.htmlhttp://www.xmglx.com/041ae517afbf8261201037f3.htmlhttp://www.xmglx.com/33883f6c674bddc6a1136f16.htmlhttp://www.xmglx.com/c7a858a23af062a2fefbb8bc.htmlhttp://www.xmglx.com/0bd33f7387ed5c3d65192837.htmlhttp://www.xmglx.com/9696e20415f20f7ee514f67f.htmlhttp://www.xmglx.com/2ff6d9fa1f8b7aea9fdd290a.htmlhttp://www.xmglx.com/076f9ddc9329b7313cb90063.htmlhttp://www.xmglx.com/317193c3a91b774a293a72c9.htmlhttp://www.xmglx.com/7fd36f429da1754aeb097dc6.htmlhttp://www.xmglx.com/e450bb40984ae25c321254d7.htmlhttp://www.xmglx.com/bc41fddbeb958dd23f999a63.htmlhttp://www.xmglx.com/beaa2fba3073ecd28b4be701.htmlhttp://www.xmglx.com/f8e26a44e3df917b243f0479.htmlhttp://www.xmglx.com/e11f3456538660007273649a.htmlhttp://www.xmglx.com/647491274e0732075893ef85.htmlhttp://www.xmglx.com/bda7d77996090b7a7308988c.htmlhttp://www.xmglx.com/914ea15fc71b485e21aed447.htmlhttp://www.xmglx.com/3b8a2ee50fdf553ba7426754.htmlhttp://www.xmglx.com/a4a3b21e63e4ba32a9227390.htmlhttp://www.xmglx.com/f84201c7d6e3213ec1cd583f.htmlhttp://www.xmglx.com/42f34c93bc7a4e53b38d9f78.htmlhttp://www.xmglx.com/3d145ec56a98e4bf1fe6222a.htmlhttp://www.xmglx.com/5c19ca58236d46ca6b0d6ef1.htmlhttp://www.xmglx.com/c205f015b3f5e7ebda3358ea.htmlhttp://www.xmglx.com/3abeab0a5ead943e689de69c.htmlhttp://www.xmglx.com/71e6f733d5d6fbaa8c64a951.htmlhttp://www.xmglx.com/94a3143e1ee1f5a0ef3c4b20.htmlhttp://www.xmglx.com/1f68a5678f2125215abf2766.htmlhttp://www.xmglx.com/82ec1138ed42299394f73579.htmlhttp://www.xmglx.com/3f4dc91871ef3496a150a34f.htmlhttp://www.xmglx.com/849be4cf14c07261229604dd.htmlhttp://www.xmglx.com/35e0317eed0b9bed85e9d270.htmlhttp://www.xmglx.com/dca3ac70f234f604c480c008.htmlhttp://www.xmglx.com/a84b93072355ed9a552bbfc7.htmlhttp://www.xmglx.com/98425815558c69dcbce422df.html